Gạch xây Tử Cấm Thành được chế tạo như thế nào?

  • 884

Trước khi hoàn thiện, gạch tiến cống từ Lâm Thanh phải trải qua quá trình sàng lọc kỹ lưỡng và nung liên tục trong 7 ngày 7 đêm.

Cập nhật: 10/08/2020 Theo VnExpress
  • 884

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook