Hình ảnh: Gấu trắng xâu xe xác cá voi

  • 2.533

Mỗi ngày, có khoảng 80 chú gấu tới làng Kaktovik để ăn xác cá voi do thợ săn để lại.

Gấu Bắc cực cùng đánh chén đầu cá voi do thợ săn Inupiat để lại.
Gấu Bắc cực cùng đánh chén đầu cá voi do thợ săn Inupiat để lại.

Xác cá voi do thợ săn để lại thu hút khoảng 80 chú gấu tới làng mỗi ngày.
Xác cá voi do thợ săn để lại thu hút khoảng 80 chú gấu tới làng mỗi ngày.

Gấu Bắc cực và hải âu tiến về phía nơi có xác cá heo tại Kaktovik (Alaska).
Gấu Bắc cực và hải âu tiến về phía nơi có xác cá heo tại Kaktovik (Alaska).

Những gì còn lại của đầu cá voi sau khi bị gần 20 chú gấu xâu xé.
Những gì còn lại của đầu cá voi sau khi bị gần 20 chú gấu xâu xé.

Ngả lưng sau khi đánh chén no nê.
Ngả lưng sau khi đánh chén no nê.

Thợ săn Inupiat săn bắt cá voi theo cách truyền thống.
Thợ săn Inupiat săn bắt cá voi theo cách truyền thống.

Dân làng Kaktovik mổ xẻ cá voi vừa săn được.
Dân làng Kaktovik mổ xẻ cá voi vừa săn được.

Mảnh xương còn lại.
Mảnh xương còn lại.

Theo Kienthuc
  • 2.533

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook