Không nên đào thêm kênh trong rừng

  •  
  • 512

(Ảnh: geog.ucl.ac.uk)Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm đa dạng sinh học (Trường Đại học Cần Thơ) đã khuyến cáo các địa phương ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long không nên đào kênh thêm tại các khu rừng ngập nước vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhất là tại rừng U Minh Thượng và U Minh Hạ.

Kết quả nghiên cứu cho thấy tại đây, lớp than bùn có tác dụng giữ nước rất lớn. Vào mùa mưa, nước tích lũy trong lớp than bùn này. Suốt mùa khô, mực thủy cấp trong lớp than bùn vẫn cao hơn mặt đất và nước từ đó sẽ thấm ra, cung cấp cho xung quanh, ngừa được cháy rừng.

Ngoài việc điều tiết nước, lớp than bùn còn giữ vai trò đẩy nước mặn xâm nhập vào rừng trong mùa khô. Nếu giữ nước ngập từ 20cm trở lên quanh năm thì quá trình phân hủy tự nhiên bằng với lượng chất hữu cơ của thảm thực vật.

Nếu có xảy ra cháy rừng thì lớp than bùn chỉ bị cháy một lớp mỏng bên trên, không thiệt hại đáng kể đến khu rừng.

Theo CAND.com.vn
  • 512