Kí kết đẩy mạnh hoạt động tiết kiệm năng lượng

  • 236

Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho biết, thời gian tới đơn vị sẽ đẩy mạnh triển khai các nội dung: hoạt động truyền thông về tiết kiệm năng lượng, hoạt động đào tạo, kiểm toán năng lượng, triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng…

Những hoạt động này nằm trong việc kí kết giữa lãnh đạo hai sở (Sở Công thương Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh) cam kết cùng nhau đẩy mạnh hoạt động tiết kiệm năng lượng từ tháng 8/2009.

Bản ký kết là kết quả những nỗ lực của lãnh đạo hai sở trong bối cảnh giá năng lượng trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng đang ngày càng gia tăng. Đây cũng là quyết tâm của đại diện lãnh đạo hai sở của hai thành phố lớn nhất nước trong việc cam kết cùng nhau theo đuổi các mục tiêu về tiết kiệm năng lượng. 

Ký kết về tiết kiệm năng lượng giữa 2 sở. 
(Ảnh: TT Tiết kiệm Năng lượng TP.HCM)

Hai sở sẽ chịu trách nhiệm làm đầu mối chính triển khai các hoạt động tiết kiệm năng lượng trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận.

Hai trung tâm trực thuộc hai sở (Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng Hà Nội thuộc Sở Công thương Hà Nội, Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng TP.HCM trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM) sẽ là đơn vị triển khai các nội dung trong bản ký kết như: các hoạt động truyền thông về tiết kiệm năng lượng, hoạt động đào tạo, kiểm toán năng lượng, triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng…

Việc ký kết hợp tác giữa hai thành phố lớn sẽ tạo cho thị trường hoạt động tiết kiệm năng lượng ngày càng phong phú, thiết thực và ý nghĩa hơn. Tăng cường việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu năng lượng cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng mà còn có ý nghĩa lớn trong bảo vệ môi trường.

Cập nhật: 18/08/2009 Theo K.Nguyên - Vietnamnet
  • 236

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook