Làm rõ tính đúng sai của giả thuyết về trường sự sống qua hai thí nghiệm

  •   4,520
  • 10.795

Nếu ta thừa nhận có năng lượng sống là năng lượng đặc biệt do sự sống phát ra thì qua tính chất chuyển đổi của các dạng năng lượng ta có thể dễ dàng giải thích chuyện dùng ý thức bẻ cong thìa một cách đơn giản. Đó chẳng qua là việc chuyển đổi năng lượng sống thành năng lượng cơ, dưới sự điều khiển của ý thức chứ đâu gọi là năng lượng của linh hồn được.

Các vị ngồi thiền ăn ít, thở ít là do việc hấp thụ năng lượng sống trực tiếp từ vũ trụ... Do đó giả thuyết về trường sự sống, năng lượng sống về cơ bản có thể giải thích được hầu hết các hiện tượng tâm linh. Nhưng như thế chưa thể trở thành học thuyết được, và cũng chưa đủ cơ sở khoa học về tính đúng sai của bản thân giả thuyết đó. Muốn biết được tính đúng sai của giả thuyết đó ta cần phải tiến hành thí nghiệm đối với các hệ quả suy ra từ giả thuyết đó.

Bài viết này mục đích làm rõ tính đúng sai của giả thuyết về trường sự sống qua hai thí nghiệm.

Những người tin rằng có linh hồn thì người ta nghĩ rằng linh hồn của người chết sẽ biết làm ăn, sinh hoạt, biết việc con cháu trên trần, có thể phù hộ... Giả thuyết đó suy ra không có linh hồn. Muốn biết có linh hồn như thế không ta tiến hành thí nghiệm như sau.

1. Thí nghiệm thứ nhất (thì nghiệm ‘’cần’’ để kiểm tra tính đúng đắn của thuyết trường sự sống) đó là kiểm tra xem có linh hồn hay không?

Một cụ Nguyễn Văn A chết đi thời gian đủ ngắn (để các nhà ngoại cảm không đổ vạ rằng vong người chết đã đi chuyển nghiệp đầu thai thành kiếp mới). Sau khi chết rồi con cháu của họ mới sinh con, và gia đình có rất nhiều thứ thay đổi.

Một người B1 hoàn toàn không biết gia đình con cháu cụ A đó như thế nào (để không cảm nhận được một chút thông tin nào của gia đình này) truyền một thông điệp đến các nhà ngoại cảm yêu cầu đến hỏi chị Bích Hằng (nhà ngoại cảm nổi tiếng nhất Việt Nam hiện nay) rằng: Nhờ chị ra mộ nói chuyện với vong người chết cụ A đó để tìm hiểu về thông tin của con cháu gia đình cụ A, ghi chép biên bản.

Tất cả những người chứng kiến không một ai quen biết gì gia đình con cháu cụ A kia, (để tránh ảnh hưởng của sóng thông tin sự sống từ người sống sang người sống, thậm chí thông qua nhiều bước trung gian B2,B3,… Bn để đảm bảo chị Bích Hằng chỉ gặp cái vong của người chết). (không cho gia đình con cháu cụ A biết để tránh tình trạng sóng từ con cháu cụ chuyển sang nhà ngoại cảm). Sau đó đối chiếu với thực tiễn.

Kết quả thí nghiệm: Nếu chị Bích Hằng nói sai hoặc không cảm nhận được thông tin xác thực, chứng tỏ là giả thuyết trên đúng đắn, không có linh hồn mà chỉ có cái gọi là thông tin sự sống tồn dư do năng lượng sống còn dư phát ra... người chết đi hoàn toàn không có linh hồn theo cách hiểu thông thường biết mọi thứ, ăn ở sinh hoạt... cái mọi người vẫn gọi là linh hồn đó chỉ là dạng thông tin sự sống do nguồn năng lượng sự sống phát ra, nhà ngoại cảm bắt được mà thôi. Nếu có gọi thì gọi là linh hồn chết là hợp lý vì linh hồn của người đó không biết gì hơn lúc còn sống.

Nếu thí nghiệm này theo chiều hướng suy đoán của tác giả bài viết này thì ta có thêm một hệ quả: Phủ định thuyết linh hồn bất tử điều đang làm nhiều nhà khoa học đau đầu. Lúc đó rất có thể nhà ngoại cảm lại cho rằng linh hồn đã đi vắng hoặc đã đầu thai... như thế cần tiến hành thí nghiệm nhiều lần để rút ra kết luận.

Ngược lại: Nếu như thí nghiệm cho kết quả có vong hồn vậy thuyết về trường sự sống theo nội dung tôi viết bị bác bó.

2. Thí nghiệm về sự phát thu sóng sự sống (thí nghiệm đủ để khẳng định trường sự sống năng lượng sống là tồn tại).

Ông A đánh cái cây B nhiều, khi ông A đi đến gần cây B nó vẫn cảm nhận được. Điều này chứng minh bằng cách người ta đo được tín hiệu điện khác thường do cái cây đó phát ra khi ông A đến gần nó. Ngược lại khi người khác chưa từng đánh cái cây khi đến gần cái cây cái cây không phát ra tín hiệu điện nào khác thường cả. Mắt của cái cây đâu? sao nó lại cảm nhận được kẻ thù và không phải kẻ thù. Như thế chứng tỏ nó có khả năng bắt sóng hay thu sóng do năng lượng sống phát ra. Thí nghiệm này đã được làm như thế chứng tỏ thực vật có thể bắt thu tín hiệu sự sống qua giác quan của nó.

Có ý kiến cho rằng giả thuyết của tôi là cũ thì tôi có thể nói rằng mọi sự phát triển đều dựa trên kế thừa của cái cũ. Giả thuyết của tôi về trường sự sống và giả thuyết về trường sinh học mà các nhà sinh học đã đưa ra từ lâu rồi khác nhau về chất. Các nhà sinh học đưa ra giả thuyết về trường sinh học vào thời điểm mà khoa học chưa thừa nhận thực vật biết cảm nhận. Tôi đưa ra giả thuyết về trường sự sống ở thời điểm mà khoa học đã thừa nhận về sự cảm nhận của thực vật. Có thể nói là có sự khác nhau về chất giữa trường sự sống tôi đưa ra cũng như trường sinh học mà các nhà sinh học đưa ra. Ở đây tôi mô hình cơ thể sống như là những cỗ máy tối tân nhất của vũ trụ. Đưa ra các ý tưởng về năng lượng sống, sóng sự sống,... giải thích các hiện tượng một cách có thuyết phục.

>> Xem tiếp...


Tôi xin được trình bày tóm tắt nội dung giả thuyết của tôi cùng các ý nghĩa rút ra từ giả thuyết này như sau:

1. Thế giới gồm những vật thể có sự sống và những vật thể không có sự sống. Vật thể có sự sống thì có cảm nhận, vật thể không có sự sống thì không có cảm nhận. Vật thể có sự sống và vật thể không có sự sống, tương tác, trao đổi với nhau về năng lượng, về chất...

2. Cơ thể sống phát ra xung quanh một trường sự sống. Năng lượng của trường này gọi là năng lượng sống. Khi cơ thể sống chết đi thì năng lượng sống cũng sẽ mất dần. Xét từ khi sinh ra năng lượng sống đó sẽ tăng dần lên đến một lúc nào đó trong cuộc đời sau đó năng lượng sống sẽ giảm dần và tiệm cận về 0 khi thời gian tiến tới vô cùng.

3. Năng lượng sống đó cũng có những tính chất chung giống năng lượng thông thường và nó có thể chuyển hóa cho nhau.

4. Mọi hiện tượng tâm linh tạo ra từ nguồn năng lượng sống. Khi người ta chết thì năng lượng chuyển hóa dần do đó không có linh hồn bất tử. Năng lượng sống khi người ta còn sống lớn hơn năng lượng sống khi người ấy chết đi do đó xét về mặt năng lượng sống thì người sống ảnh hưởng đến người sống nhiều hơn người năng lượng sống của người đã chết ảnh hưởng đến người sống. Cái thế giới gọi là thế giới tâm linh không phải là thế giới của ma quỷ thần linh, thế giới đó chỉ là bộ phận của thế giới vật chất mà chúng ta đang sống, nói đúng hơn nó chỉ là hiện tượng vật chất phát ra từ vật chất sống. Không có lực lượng siêu nhiên nào tác động ảnh hưởng hay quyết định đến thế giới của chúng ta. Thế giới tâm linh chỉ là một hiện tượng vật chất do những vật thể có sự sống phát ra.

5. Tâm linh chỉ được coi là một hiện tượng giống như hiện tượng điện trường, từ trường... chứ không được coi là thế giới. Hiện tượng tâm linh cũng phải tuân theo quy luật nguyên nhân có trước kết quả có sau không ai biết trước được tương lai xa.

6. Đối tượng của nghiên cứu chính của các hiện tượng điện trường, từ trường... là vật chất không có sự sống. Đối tượng của nghiên cứu các hiện tượng tâm linh là vật chất có sự sống. Hiện tượng tâm linh mai sau sẽ trở thành đối tượng nghiên cứu của các nhà sinh học và vật lý học, triết học.

7. Sự khác biệt của hiện tượng sóng vật lý và sóng sự sống là do cơ chế tạo ra, lưu trữ thông tin, phát thông tin, thu thông tin... khác nhau.

8. Chỉ có một thế giới, các hiện tượng bí ẩn không phải là hiện tượng ma quỷ, thần linh mà chỉ là hiện tượng vật chất.

9. Đề xuất chúng ta nên gọi là hiện tượng tâm linh chứ không nên gọi là thế giới tâm linh, để tránh hiểu nhầm cho người dân.

Nếu giả thuyết này được chứng minh, nó không những giải thích được tất cả mọi hiện tượng tâm linh mà có ý nghĩa hết sức lớn đối với khoa học của Thiên Niên Kỷ III.

Việc thừa nhận trường sự sống sẽ mở ra một hướng nghiên cứu mới cho các nhà khoa học để giải thích các điều mà ngày nay vẫn cho là bí ẩn.

Trường sự sống sẽ trở thành học thuyết trụ cột thâu tóm nhiều học thuyết khác như yoga, khí công, chữa bệnh bẳng điểm huyệt, tìm mộ, chữa bệnh từ xa, xem bói... đều trở thành phân ngành học của lý thuyết chung đó.

Khoa học hiện nay gồm khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, và khoa học tư duy. Tương lai sẽ có khoa học “Nhân Học’’ ra đời. Và lúc đó thì phân ngành sinh học lớn đối tượng là con người sẽ trở về với khoa học Nhân Học.

Ở giai đoạn cao của nhân học, con người có thể kết hợp lý thuyết về trường điện từ, trường hấp dẫn và trường sinh học để có thể hiểu được bản chất của vũ trụ, của thời gian, và của con người cũng như các hiện tượng bí ẩn khác trong tự nhiên và xã hội. Lúc đó khoa học sẽ trả lời được những câu hỏi mà ngày nay khoa học vẫn chưa trả lời được.

Hiện tượng mê tín sẽ không còn đất dụng võ nữa, tôn giáo tồn tại như là sản phẩm của lịch sử con người, của văn hoá.

Con người ta có thể hiểu được lời của Phật, của Chúa nói là đúng là sai trên cơ sở khoa học.
Tiềm năng của con người ngày càng được nghiên cứu và phát huy hơn nữa.

Lúc đó con người sẽ có nhiều khả năng siêu phàm ví dụ có thể nhịn ăn nhiều ngày mà không đói, có thể nín thở nhiều phút mà không chết, có thể tự chữa bệnh, có thể biết về quá khứ, dự đoán được tương lai, có thể biết được cảnh vật sắc tướng hiện tại của các thiên hà các đây muôn nghìn năm ánh sáng, thậm chí có thể đọc được suy nghĩ người khác....

Trừ khi tiến hành được thí nghiệm thứ nhất mà tôi nêu ra và có kết quả như tôi dự đoán. Nếu không hiện nay vấn đề tâm linh vẫn là một bế tắc đối với toàn bộ khoa học, cho đến giờ chưa có một lý thuyết nào đủ sức thuyết phục sự thừa nhận của khoa học, mọi nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở giả thuyết.

Như vậy nếu giả thuyết trên mà đúng thì nó sẽ có ý nghĩa xã hội, chính trị, vật lý và sinh học và cả khoa học nói chung là vô cùng to lớn. Nó sẽ tạo ra một bước ngoặt trong lịch sử phát triển tiến hóa của nhân loại.

Đào Thanh Oai ([email protected])
  • 4,520
  • 10.795