Một vài sai lầm của khoa học

  •   230
  • 18.046

Các bạn đều biết, ngày nay nền khoa học vật lý và thiên văn đang cần có những bước phát triển mới thì trước tiên nhất định phải có những định nghĩa thật chính xác về các khái niệm. Sau đây là đôi điều về "không gian".

Không gian 2 chiều: là một nhận thức sai lầm của nền khoa học từ xưa đến nay. Trước hết trên ngôn ngữ, hai chiều thì không thể có không gian được mà chính xác đó là 1 mặt phẳng (trên thế giới vĩ mô). Xét trong thế giới vi mô của nguyên tử, hạ nguyên tử thì 2 chiều làm gì có chỗ cho các hạt hay sóng tồn tại được cơ chứ. Sự vận động của các hạt hay sự dao động của sóng đã vượt trên 2 chiều rồi.

Một vài sai lầm của khoa học

Không gian 3 chiều: cũng là 1 nhận thức sai lầm. Các khoa học gia cho rằng không gian 3 chiều (dài, rộng và cao) là một mức cao hơn của không gian 2 chiều (dài và rộng). Thí dụ: xét một vật đang tồn tại bất kỳ thì không gian của nó phải gồm các chiều: trước, sau, trên và dưới. Thế nên không gian đó phải là không gian 4 chiều. Còn không gian 4 chiều mà khoa học hiện nay đang định nghĩa theo thuyết tương đối (dài, rộng, cao và thời gian) cũng là 1 nhầm lẫn dựa trên khái niệm không gian 3 chiều và những cố gắng của khoa học đang mong muốn hòa trộn 2 khái niệm không gian và thời gian làm một.

Thế nên cái gọi là không gian 2 chiều, chúng ta phải gọi chính xác là “mặt phẳng”. Còn không gian mà chúng ta đang tồn tại phải là “không gian 4 chiều” thay thế khái niệm không gian 3 chiều “cũ”. Còn không gian 4 chiều mà các nhà khoa học đang định nghĩa hiện nay có rất nhiều điều phải xem xét lại.

Thực ra thời gian là một thuộc tính của không gian. Nếu không có không gian 4 chiều (trước, sau, trên, dưới) thì làm gì có thời gian được. Thời gian là hệ quả của sự vận động vật chất trong không gian đó. Thời gian tuyệt nhiên chỉ một chiều từ quá khứ đến tương lai và chúng ta đang tồn tại “như là” đó chính là hiện tại. Thế nên thời gian không thể là chiều thứ tư trong khái niệm "không - thời gian" 4 chiều đó được.

Đôi điều sơ sài, tuy đơn giản nhưng hết sức chính xác. Những mong các khoa học gia tâm huyết cho nền khoa học vật lý và thiên văn ngày nay lưu tâm xem xét. Nếu có 1 cuộc cách mạng khoa học mới xảy ra thì trước hết chúng ta phải nhìn thế giới quanh ta và bao gồm cả bản thân ta cho thật chinh xác đã.

Mong các bạn vào đọc đóng góp ý kiến, xin cảm ơn.

Trần Ngọc Quang
  • 230
  • 18.046

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook