Lặng ngắm cổ vật vô giá của nền văn minh Celtic

  • 3.169

Bảo tàng Anh mới mở một triển lãm trưng bày những cổ vật quý của người Celtic như: trang sức hay các loại vũ khí của nền văn minh này.

Trong ảnh là chiếc mũ giáp bằng đồng được chế tác vô cùng tinh xảo.
Các cổ vật quý của người Celtic được trưng bày ở Bảo tàng Anh được chế tác khéo léo, tuyệt đẹp bằng các vật liệu từ đồng và vàng. Trong ảnh là chiếc mũ giáp bằng đồng được chế tác vô cùng tinh xảo.

Hiện vật có hình đầu heo rừng
Hiện vật có hình đầu heo rừng được tìm thấy ở Scotland là một trong những báu vật về văn hóa Celtic được trưng bày trong triển lãm lần này.

Vòng cổ tinh xảo này của người Celtic được chế tác từ vàng và bạc.
Vòng cổ tinh xảo này của người Celtic được chế tác từ vàng và bạc.

Đây là chiếc trâm Hunterston tuyệt đẹp được chế tác vô cùng công phu.
Đây là chiếc trâm Hunterston tuyệt đẹp được chế tác vô cùng công phu. Hiện vật này được cho là có từ năm 700 sau công nguyên.

Chiếc mũ có sừng này được chế tác vào năm 200 TCN và được tìm thấy ở gần sông Thames, Waterloo, London, Anh.
Chiếc mũ có sừng này được chế tác vào năm 200 TCN và được tìm thấy ở gần sông Thames, Waterloo, London, Anh.

Chiếc nhẫn bạc Trichtingen được tìm thấy ở khu vực phía Tây Nam nước Đức.
Chiếc nhẫn bạc Trichtingen được tìm thấy ở khu vực phía Tây Nam nước Đức. Cổ vật này được cho là có vào khoảng năm 200 TCN - 500 TCN.

Hiện vật thuộc văn hóa của người Celtic được trưng bày tại Bảo tàng Anh
Những hiện vật thuộc văn hóa của người Celtic được trưng bày tại Bảo tàng Anh bao gồm nhiều hiện vật được sử dụng trong quá trình sinh hoạt của người dân như ăn uống, tín ngưỡng đa thần và chiến tranh.

Cập nhật: 11/10/2016 Theo kienthuc
  • 3.169

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook