Lịch sử ra đời và phát triển của Thế vận hội

  • 601

Thế vận hội có lịch sử hàng nghìn năm phát triển, được ra đời từ năm 776 trước Công nguyên và từng có thời gian dài bị hủy bỏ.

Cập nhật: 11/02/2018
  • 601

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook