Loài khỉ cũng thông tin bằng ngôn ngữ âm thanh

  • 509

Các nhà khoa học Đại học Xanh An-đru ở Xcốt-len (Anh) ngày 18/5 cho biết, loài khỉ có thể thông tin cho nhau bằng ngôn ngữ âm thanh, giống như trao đổi ở loài người.

Sau một thời gian quan sát các loài động vật tại Công viên quốc gia Ni-giê-ri-a, các nhà khoa học phát hiện ra rằng, loài khỉ mũi bóng ở châu Phi có thể kết hợp 2 tiếng kêu khác nhau thành một câu có ý nghĩa, để thông báo cho nhau khi nhận thấy có mối nguy hiểm.

Chẳng hạn những tiếng "hắc" báo hiệu có một con đại bàng đang lởn vởn trên đầu trong khi những tiếng "pừm" cảnh báo sự lảng vảng của một con báo.

Nhưng khi một chuỗi âm thanh gồm những tiếng "pừm" tiếp sau một vài tiếng "hắc" phát ra từ một con, thì bầy đàn của con này hiểu ngay rằng, chúng phải chuyển đến một khu vực an toàn hơn.

Phát hiện của các nhà khoa học Anh là bằng chứng rõ ràng đầu tiên về hệ thống âm thanh tự nhiên có cú pháp của các loài động vật không phải là người.

Cập nhật: 19/05/2006 Theo TTXVN
  • 509

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook