Loài lươn cả đời chỉ đứng một chỗ

  •  
  • 830

Lươn vườn Hawaii ẩn náu trong hang cát dưới đáy biển, chỉ ngoi lên để ăn động vật phù du và lại thụt xuống khi phát hiện nguy hiểm.

Cập nhật: 24/04/2021
  • 830

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook