Mỹ hỗ trợ VN phòng chống cúm, HIV

  • 50

VN là 1 trong 15 nước trọng tâm thuộc Kế hoạch Cứu trợ AIDS Khẩn cấp của Tổng thống Mỹ (PEPFAR). Trợ giúp của Mỹ bao gồm cả giúp đỡ song phương lẫn đa phương, thông qua quỹ Global Fund của Tổ chức y tế thế giới (WHO).

Cái bắt tay của 2 bộ trưởng y tế Việt - Mỹ sau lễ ký kết. (Ảnh từ website của HHS)

Trong tài khóa 2006, VN nhận trên 34 triệu USD từ PEPFAR. Dự kiến 59 triệu USD khác cũng sẽ được chuyển cho VN trong năm tài khóa 2007.

Mới đây, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Con người Mỹ Mike Leavitt và Bộ trưởng Y tế VN Trần Thị Trung Chiến cũng đã ký hiệp định tiếp tục hợp tác về các vấn đề y tế, bao gồm các bệnh dịch đang phát triển, cúm gia cầm và HIV/AIDS.

Hiệp định bao gồm việc trao đổi các kiến thức chuyên môn và xây dựng những kế hoạch phản ứng nhanh dành cho VN. Hiệp định cũng khuyến khích và tạo điều kiện cho việc xây dựng các mối quan hệ trực tiếp, cũng như sự hợp tác giữa các cơ quan chính phủ, trường đại học, trung tâm nghiên cứu, viện, công ty tư nhân và pháp nhân khác.

Phan Anh

Theo Vnexpress
  • 50

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook