Nâng chất lượng tuyên truyền phát triển điện hạt nhân

  •  
  • 375

Ngày 19/4 tại Hà Nội, Cục Năng lượng nguyên tử (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của các bộ, ngành và các cơ quan liên quan nhằm hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam.

>>> Việt Nam sẽ sử dụng năng lượng hạt nhân có trách nhiệm

Chủ trì cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Đình Tiến nhấn mạnh, Việt Nam đã có quá trình nghiên cứu, chuẩn bị lâu dài và liên tục cho phát triển điện hạt nhân. Các chính sách và định hướng quan trọng liên quan đến phát triển điện hạt nhân được thể hiện trong Luật năng lương nguyên tử, Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, Định hướng quy hoạch phát triển điện hạt nhân đến năm 2020, Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia cho giai đoạn 2011-2020 định hướng đến năm 2030.

Nhà máy điện hạt nhân ninh thuận 1
Nhà máy điện hạt nhân ninh thuận 1

Trong giai đoạn hiện nay, khi Việt Nam đang trong những bước chuẩn bị xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên, công tác thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, góp phần đảm bảo sự thành công của chương trình phát triển điện hạt nhân. Công tác thông tin, tuyên truyền phải được tiến hành đồng bộ với các giai đoạn của chương trình phát triển điện hạt nhân và rất cần sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Công thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận... đã tập trung thảo luận và cho ý kiến vào nội dung dự thảo đề án. Các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu về công tác thông tin, tuyên truyền, mục tiêu và các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về điện hạt nhân.

Theo các đại biểu, công tác tuyên truyền cần đi trước một bước trong quá trình phát triển điện hạt nhân, nội dung truyên truyền cần chú trọng nhấn mạnh về lợi ích và hiệu quả của điện hạt nhân đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường.

Trong xác định mục tiêu tuyên truyền, cần phân kỳ mục tiêu, xác định mốc thời gian để đạt được mục tiêu cụ thể, tránh chung chung, hô hào. Công tác phối hợp giữa các bộ, ngành cần cụ thể, rõ đầu mối nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền...

Theo Thứ trưởng Lê Đình Tiến, sau cuộc họp, các ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, cơ quan liên quan sẽ được Cục Năng lượng nguyên tử tiếp thu, chỉnh sửa nhằm hoàn thiện dự thảo đề án và gửi lấy ý kiến chính thức của các Bộ, ngành.

Theo Vietnam+
  • 375

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook