NASA email một cái cờ lê lên trạm không gian ISS

  •  
  • 1.168

Các bạn cũng đã biết chiếc máy in 3D đầu tiên được đưa vào không gian hồi tháng 9 vừa rồi.

NASA email một cái cờ lê lên trạm không gian ISS

Ngoài việc phục vụ nghiên cứu khoa học thì có máy in 3D ở ngoài vũ trụ vừa chứng minh được một điều lợi, là khi phi hành gia cần cái gì, ở dưới đất chỉ cần email lên là xong. Ví dụ khi phi hành gia Barry Wilmore cần một cái cờ lê, thay vì ông phải đợi chuyến hàng tiếp tế, NASA ở dưới đất đã mail cho ông một file CAD, ông in 3D ra, ráp lại và có đồ xài!

Cụ thể thì đây là một cái tay vặn ống tuýp - hay có nơi còn gọi là tay ống điếu, các bạn thay các đầu lục giác khác nhau vào để vặn bù lon - con tán phù hợp. Tay vặn này có 20 chi tiết, in ra mất vài chục phút và sau khi ráp vào xong thì hoạt động tốt như yêu cầu.

Đây là lần đầu tiên một công cụ hữu dụng được in 3D ngoài không gian và chắc chắn sẽ còn rất nhiều ứng dụng thiết thực cho máy in này.

Theo Tinh Tế
  • 1.168

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook