Người Việt có cơ hội sáng tạo Bảng hệ thống tuần hoàn

  •  
  • 1.528

Các tác giả có thể sắp xếp lại bảng hệ thống tuần hoàn theo nguyên lý sáng tạo của riêng mình và kèm giải thích rõ ràng.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã phát động và giao trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu, thiết kế bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học" hưởng ứng sự kiện năm 2019 Quốc tế kỷ niệm "Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học".

Cuộc thi nhằm giúp học sinh, sinh viên là người Việt Nam phát huy kiến thức khoa học, kỹ thuật, toán học và công nghệ để tạo ra những sản phẩm độc đáo, sáng tạo, nhưng vẫn đảm bảo chính xác về thông tin khoa học.

Bảng tuần hoàn Mendeleev.
Bảng tuần hoàn Mendeleev.

Chủ đề bao gồm: thiết kế, xây dựng mô hình sáng tạo bảng hệ thống tuần hoàn; ứng dụng khoa học và công nghệ trong việc tăng cường sự hiểu biết trong xã hội về bảng hệ thống tuần hoàn và các nguyên tố hóa học; thi viết về các nguyên tố hóa học.

Sản phẩm dự thi yêu cầu phải thể hiện được đầy đủ các nguyên tố hóa học trong bảng hệ thống tuần hoàn hiện tại, ngoài ra người tham gia có thể sắp xếp lại bảng hệ thống tuần hoàn theo nguyên lý sáng tạo riêng và có kèm giải thích rõ ràng.

Ở chủ đề "Ứng dụng khoa học công nghệ trong việc tăng cường sự hiểu biết trong xã hội về bảng hệ thống tuần hoàn và các nguyên tố hóa học", Ban tổ chức khuyến khích những thông tin mới về các nguyên tố hóa học và xây dựng các trò chơi nhỏ (mini games) về các nguyên tố hóa học và bảng hệ thông tuần hoàn; các ý tưởng ứng dụng khoa học công nghệ trong việc giới thiệu, trau dồi kiến thức về bảng hệ thống tuần hoàn và các nguyên tố hóa học.

Mỗi nội dung chính sẽ có giải nhất, nhì, ba lần lượt có giá trị là 20, 10 và 6 triệu đồng kèm Bằng khen. Lễ trao giải dự kiến tổ chức ngày 18/5, trong khuôn khổ Ngày hội STEM 2019.

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, hay bảng tuần hoàn Mendeleev, đã ra đời hơn 100 năm, là một phương pháp liệt kê các nguyên tố hóa học thành bảng, dựa trên số hiệu nguyên tử (số proton trong hạt nhân), cấu hình electron và các tính chất hóa học tuần hoàn của chúng. Các nguyên tố được biểu diễn theo trật tự số hiệu nguyên tử tăng dần, thường liệt kê cùng với ký hiệu hóa học trong mỗi ô.

Cập nhật: 28/02/2019 Theo VNE
  • 1.528

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook