Những "bản sao Trái Đất" có thể tồn tại sự sống trong vũ trụ

  •   4,33
  • 4.546

Proxima b, hành tinh đá gần nhất bên ngoài hệ Mặt Trời, là một trong nhiều nơi có thể tồn tại sự sống do có nhiều điều kiện phù hợp.

Proxima b cách Trái đất 4,2 năm ánh sáng và nằm trong khu vực cho phép nước lỏng tồn tại trên bề mặt.
Proxima b cách Trái đất 4,2 năm ánh sáng và nằm trong khu vực cho phép nước lỏng tồn tại trên bề mặt.

Hệ thống Gliese 667 c gồm ít nhất là một và có thể là ba siêu trái đất trong vùng sinh sống quanh ngôi sao.'
Hệ thống Gliese 667 c gồm ít nhất là một và có thể là ba siêu trái đất trong vùng sinh sống quanh ngôi sao.

Kepler 186 f lớn gấp 1,5 lần Trái đất, cách Trái đất 561 năm ánh sáng.
Kepler 186 f lớn gấp 1,5 lần Trái đất, cách Trái đất 561 năm ánh sáng.

Kepler 442 b cách Trái đất 1115 năm ánh sáng, nó bay quanh sao lùn màu cam có tuổi thọ ít nhất 30 tỷ năm.
Kepler 442 b cách Trái đất 1115 năm ánh sáng, nó bay quanh sao lùn màu cam có tuổi thọ ít nhất 30 tỷ năm.

Cập nhật: 05/09/2016 Theo VnExpress
  • 4,33
  • 4.546

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook