Những chữ ký ấn tượng nhất của các ông lớn làng công nghệ

  • 3.946

Qua cách ký, một phần tính cách của những nhân vật quyền lực nhất làng công nghệ cũng được hé lộ.

Ngắm chữ ký của các ông lớn làng công nghệ

Chữ ký của bạn có điểm gì tương đồng với chữ ký của các ông lớn làng công nghệ dưới đây không?

Những chữ ký ấn tượng nhất của các ông lớn làng công nghệ
Những chữ ký ấn tượng nhất của các ông lớn làng công nghệ
Những chữ ký ấn tượng nhất của các ông lớn làng công nghệ
Những chữ ký ấn tượng nhất của các ông lớn làng công nghệ
Những chữ ký ấn tượng nhất của các ông lớn làng công nghệ
Những chữ ký ấn tượng nhất của các ông lớn làng công nghệ
Những chữ ký ấn tượng nhất của các ông lớn làng công nghệ
Những chữ ký ấn tượng nhất của các ông lớn làng công nghệ
Những chữ ký ấn tượng nhất của các ông lớn làng công nghệ
Những chữ ký ấn tượng nhất của các ông lớn làng công nghệ
Những chữ ký ấn tượng nhất của các ông lớn làng công nghệ
Những chữ ký ấn tượng nhất của các ông lớn làng công nghệ
Những chữ ký ấn tượng nhất của các ông lớn làng công nghệ

Cập nhật: 22/05/2015 Theo Trí Thức Trẻ
  • 3.946

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook