Những con số khó tin về phương tiện giao thông ở Việt Nam xưa

  •  
  • 1.187

Vào năm 1926, đã có trên 10.000 xe cơ giới được đăng ký ở Đông Dương. Phần lớn xe ô tô ở Việt Nam thời thuộc địa được dùng cho giao thông công cộng.

 Theo trang Belle Indochine của Pháp, vào năm 1926, đã có trên 10.000 xe cơ giới được đăng ký ở Đông Dương.
Theo trang Belle Indochine của Pháp, vào năm 1926, đã có trên 10.000 xe cơ giới được đăng ký ở Đông Dương. Ảnh: Tri thức và Cuộc sống.

Trong đó 5.678 chiếc ở xứ Nam Kỳ, 2.866 chiếc ở xứ Bắc Kỳ, 966 chiếc ở xứ Trung Kỳ, còn lại là ở Lào và Campuchia
Trong đó 5.678 chiếc ở xứ Nam Kỳ, 2.866 chiếc ở xứ Bắc Kỳ, 966 chiếc ở xứ Trung Kỳ, còn lại là ở Lào và Campuchia. Ảnh: Tri thức và Cuộc sống.

Về chủng loại, có 7.479 xe ô tô con, 1.532 xe ô tô cỡ lớn, 1288 xe gắn máy
Về chủng loại, có 7.479 xe ô tô con, 1.532 xe ô tô cỡ lớn, 1288 xe gắn máy. Ảnh: Tri thức và Cuộc sống.

Phần lớn xe hơi ở Việt Nam thời thuộc địa được dùng cho giao thông công cộng
Phần lớn xe hơi ở Việt Nam thời thuộc địa được dùng cho giao thông công cộng. Ở xứ Nam Kỳ năm 1921 có 245 công ty giao thông công cộng với 649 xe ô tô. Ảnh: Tri thức và Cuộc sống.

Năm 1925, số công ty giao thông công cộng ở xứ Nam Kỳ tăng lên thành 513 công ty và 1.075 xe
Năm 1925, số công ty giao thông công cộng ở xứ Nam Kỳ tăng lên thành 513 công ty và 1.075 xe. Ảnh: Tri thức và Cuộc sống.

Năm 1915, tổng giá trị nhập khẩu ô tô vào Đông Dương đạt mức 1 triệu franc
Năm 1915, tổng giá trị nhập khẩu ô tô vào Đông Dương đạt mức 1 triệu franc. Ảnh: Tri thức và Cuộc sống.

Đến năm 1920, con số này là 33 triệu franc
Đến năm 1920, con số này là 33 triệu franc. Ảnh: Tri thức và Cuộc sống.

Vào năm 1927, xứ Nam Kỳ đã nhập khẩu 2.092 ô tô với trị giá 55 triệu franc
Vào năm 1927, xứ Nam Kỳ đã nhập khẩu 2.092 ô tô với trị giá 55 triệu franc. Ảnh: Tri thức và Cuộc sống.

Cùng sự bùng nồ của xe hơi, mạng lưới đường bộ ở Đông Dương đã mở rộng gấp 3 lần trong vòng 15 năm
Cùng sự bùng nồ của xe hơi, mạng lưới đường bộ ở Đông Dương đã mở rộng gấp 3 lần trong vòng 15 năm. Ảnh: Tri thức và Cuộc sống.

Cập nhật: 07/11/2021 Theo Kiến Thức
  • 1.187

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook