Loạt ảnh khó quên về Lạng Sơn cuối thập niên 1990

  •  
  • 1.636

Đây là những hình ảnh khó quên chụp ở các địa danh thuộc tỉnh Lạng Sơn hồi cuối thập niên 1990, đầu những năm 2000.

Hình ảnh chợ Thất Khê ở tỉnh Lạng Sơn hồi năm 2001.
Hình ảnh chợ Thất Khê ở tỉnh Lạng Sơn hồi năm 2001.

Cửa khẩu Tân Thanh năm 1999.
Cửa khẩu Tân Thanh năm 1999.

Những hàng quán trên Phố Kỳ Lừa ở thị xã Lạng Sơn năm 1997.
Những hàng quán trên Phố Kỳ Lừa ở thị xã Lạng Sơn năm 1997.

Di tích Thành Nhà Mạc ở thị xã Lạng Sơn trong ảnh chụp ngày 19/9/1997.
Di tích Thành Nhà Mạc ở thị xã Lạng Sơn trong ảnh chụp ngày 19/9/1997.

Tấm bia ghi Khu di tích Lịch sử Chi Lăng.
Tấm bia ghi Khu di tích Lịch sử Chi Lăng.

Đỉnh Mẫu Sơn, một điểm du lịch nổi tiếng của xứ Lạng, năm 1999.
Đỉnh Mẫu Sơn, một điểm du lịch nổi tiếng của xứ Lạng, năm 1999.

Lùng Vài năm 1999 tại điểm cắm biển chỉ dẫn đi Thất Khê và Bình Độ.
Lùng Vài năm 1999 tại điểm cắm biển chỉ dẫn đi Thất Khê và Bình Độ.

Động Tam Thanh ở tỉnh Lạng Sơn.
Động Tam Thanh ở tỉnh Lạng Sơn.

Các hàng quán trống trơn ở ngã tư Phai Vệ, thị xã Lạng Sơn hồi những năm 1990.
Các hàng quán trống trơn ở ngã tư Phai Vệ, thị xã Lạng Sơn hồi những năm 1990.

Các dãy nhà, hàng quán vắng người dưới chân núi Phai Vệ.
Các dãy nhà, hàng quán vắng người dưới chân núi Phai Vệ.

Đường vào Cửa khẩu Hữu Nghị vắng vẻ năm 1997.
Đường vào Cửa khẩu Hữu Nghị vắng vẻ năm 1997.

Mẫu Sơn năm 1999.
Mẫu Sơn năm 1999.

Đèo Bó Cúng ở thị trấn Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn năm 1999.
Đèo Bó Cúng ở thị trấn Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn năm 1999.

Đường vào thị trấn Lộc Bình đầy ổ voi, ổ gà.
Đường vào thị trấn Lộc Bình đầy ổ voi, ổ gà.

Cầu Kỳ Lừa bắc ngang sông Kỳ Cùng đoạn thị xã Lạng Sơn năm 1997.
Cầu Kỳ Lừa bắc ngang sông Kỳ Cùng đoạn thị xã Lạng Sơn năm 1997.

Đồng Đăng năm 1996.
Đồng Đăng năm 1996.

Đường vào Lộc Bình khá khó khăn.
Đường vào Lộc Bình khá khó khăn.

Ga Lạng Sơn ở thị xã Lạng Sơn hồi đó.
Ga Lạng Sơn ở thị xã Lạng Sơn hồi đó.

Chợ Đình Lập năm 2001.
Chợ Đình Lập năm 2001.

Đường quốc lộ 1 đoạn gần tới Đồng Mỏ. 
Đường quốc lộ 1 đoạn gần tới Đồng Mỏ.

Cập nhật: 27/01/2021 (Nguồn ảnh và bài: Fanpage Tôi người Lạng Sơn)
  • 1.636