Pháp: Không hoàn trả cổ vật cho New Zealand

  • 99

Ngành tư pháp của Pháp vừa vô hiệu hóa một quyết định của thành phố Rouen, liên quan đến việc hoàn trả cho New Zealand một hiện vật của bảo tàng thành phố.

Vào thế kỷ 19, một cá nhân đã tặng Bảo tàng lịch sử tự nhiên thành phố Rouen một chiếc đầu chiến binh Maori được xăm và ướp.

Tháng 10-2007, hội đồng thành phố Rouen đề nghị chính phủ hoàn trả chiếc đầu này cho New Zealand với lý do cổ vật này là một phần di sản nhân loại, không thuộc một sở hữu riêng nào. Ý định của tòa thị chính Rouen khiến nữ bộ trưởng Bộ Văn hóa Christine Albanel lo ngại về số phận những cổ vật Ai Cập ở Bảo tàng Louvre và những cổ vật Á, Phi, Mỹ Latin khác ở Bảo tàng nghệ thuật Quai Branly.

Ngày 27-12-2007 vừa qua, theo đề nghị khẩn cấp của Bộ Văn hóa, tòa án hành chính đã hủy bỏ quyết định của hội đồng thành phố Rouen bằng việc áp dụng luật 2002, theo đó chỉ có thể chuyển nhượng cho một cá nhân hoặc tổ chức ngoài nước Pháp một hiện vật thuộc các bảo tàng công cộng sau khi được sự chấp thuận của tiểu ban chuyên ngành.

Đầu chiến binh Maori

Đầu chiến binh Maori (Ảnh: AFP)

Trần Lương Công Khanh

Theo AFP, Tuổi trẻ
  • 99

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook