Phát hiện ADN người cổ xưa nhất có thể viết lại lịch sử tiến hóa của loài người

  •   3,73
  • 6.753

Các nhà khoa học đang nghiên cứu mẫu ADN của những bộ xương có niên đại khoảng 430.000 năm và nhiều khả năng chúng ta phải nhìn nhận lại quá trình tiến hóa của loài người với phát hiện này.

Các nhà nghiên cứu đang tìm cách xâu chuỗi lại một phần ADN của một số bộ xương có niên đại khoảng 430.000 năm được tìm thấy tại miền bắc Tây Ban Nha. Phát hiện mới này một khi được khẳng định là chính xác có thể giúp chúng ta vẽ lại bản đồ tiến hóa của loài người, bao gồm cả loài người cổ đại – tổ tiên của chúng ta hiện nay.

Bộ xương

Bắt đầu từ năm 1997, các nhà khảo cổ đã khai quật hài cốt của khoảng 28 bộ xương có niên đại được xác định khoảng 430.000 năm từ hang động Sima de los Huesos ở bắc Tây Ban Nha hay còn gọi là "hố xương". Từ những chiếc sọ người còn nguyên vẹn, nhóm nghiên cứu cho rằng đây là những người thuộc giống loài Neanderthal xuất hiện sớm trên Trái Đất và là tổ tiên của người cổ đại 100.000 năm sau đó.

Những bằng chứng thông qua giải mã AND mới đây cho thấy những bộ xương được tìm thấy tại Tây Ban Nha không phải là tổ tiên của tất cả loài người nhưng chắc chắn là thuộc tộc người Neanderthal với đặc điểm lông mày dày và quai hàm rộng. Các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy một mối quan hệ chặt chẽ giữa người Neanderthal và người Denisova (các hóa thạch của họ được tìm thấy ở Siberia).

Tổ tiên của loài người

Nếu những phát hiện này là chính xác thì thời gian mà tổ tiên của chúng ta tách ra khỏi người Neanderthal và người Denisova có thể bị lùi lại đến hàng trăm ngàn năm. Các nghiên cứu di truyền trước đây cho thấy tổ tiên của chúng ta tách ra từ người Neanderthal-người Denisova vào khoảng 315.000 và 540.000 năm trước. Nhưng nếu người Neanderthal tồn tại 430.000 năm trước đó thì nó có nghĩa là con người tách ra khỏi tổ tiên của họ sớm hơn nhiều, có lẽ sớm nhất là 750.000 năm trước (theo tính toán của các nhà nghiên cứu).

Điều này có ý nghĩa sâu sắc đối với nguồn gốc của chúng ta. Rất có thể người Homo không phải là tổ tiên của chúng ta và phải đến 50.000 sau khi con người hiện đại và người Neanderthal-người Denisova tách ra, sự tiến hóa mới bắt đầu.

Tất nhiên vẫn còn rất nhiều bí ẩn mà con người cần phải tiếp tục làm rõ. Ví dụ, tại sao trong ADN của các bộ xương tìm được lại cho thấy cả dấu hiệu của người Neanderthal-người Denisova?

Cập nhật: 18/03/2016 Theo genK.vn
  • 3,73
  • 6.753