Phát hiện một loài thực vật mới ở Hòn Bà

  •  
  • 997

Theo Viện Sinh học Nhiệt đới, các nhà khoa học vừa phát hiện, mô tả một loài thực vật mới và một ghi nhận mới thuộc họ Cà phê (Rubiaceae), và một ghi nhận mới khác thuộc họ Viễn chí (Polygalaceae) tại KBTTN Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa.

Nghiên cứu này thực hiện trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu giữa Viện Sinh học nhiệt đới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trung tâm Bảo tồn sinh thái châu Á thuộc Đại học Kyushu, Nhật Bản.

Loài thực vật mới được đặt tên là Xú hương hòn bà Lasianthus honbaensisV.S.Dang, Tagane & H.Toyama, và 2 ghi nhận mới bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam gồm Xanthophyllum obscurumA.W.Benn. và Gaertnera junghuhnianaMiq.

Xú hương Hòn Bà.
Xú hương Hòn Bà.

Chi Xú hương (LasianthusJack) là một chi lớn thuộc họ Cà phê (Rubiaceae) với khoảng 180 loài phân bố chủ yếu ở khu vực châu Á, ít ở châu Phi và châu Mỹ. Riêng ở Việt Nam, chi này có khoảng 33 loài kể cả loài mới này và thường gặp ở những khu vực núi cao trên 1000 m.

Loài Xú hương Hòn Bà (Lasianthus honbaensisV.S.Dang, Tagane & H.Toyama) có đặc điểm là cây bụi cao 1–3,5m, cành có lông. Lá mọc đối, hình elíp hoặc elíp ngọn giáo đến xoan bầu dục, mặt trên nhẵn, mặt dưới có lông; gốc hình nêm, đầu nhọn có mũi. Cụm hoa mọc ở nách lá, mang nhiều hoa; hoa không cuống; đài hình chuông; tràng hình trụ, có màu trắng. Quả hình trứng đến hình trái xoan, có màu cam khi chín. Đây là loài mới thứ 2 của chi Xú hương được phát hiện và mô tả ở KBTTN Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa.

Săng ớt là loài thuộc họ Viễn chí (Polygalaceae) và được ghi nhận ở độ cao 617m trong kiểu rừng thường xanh của khu BTTN Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa. Đây là loài ghi nhận mới bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam.

Gạt bao là loài thuộc họ Cà phê (Rubiaceae) và được ghi nhận ở độ cao 900m trong kiểu rừng thường xanh của khu BTTN Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa. Đây cũng là loài ghi nhận mới bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam.

Cập nhật: 27/02/2017 Theo KHPT
  • 997

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook