Phương pháp tưới nước tiết kiệm cho cây bông

  • 4,52
  • 1.765

Phương pháp canh tác tiết kiệm nước tưới cho cây bông vải đang được Viện nghiên cứu phát triển cây bông Nha Hố, tỉnh Ninh Thuận thử nghiệm thành công, mang lại hiệu quả cho người trồng bông trên vùng khô hạn.

(Ảnh: VTV)
Tại vườn thực nghiệm thuộc Viện nghiên cứu phát triển cây bông Nha Hố, tỉnh Ninh Thuận, nước tưới không cho chảy tràn như trước, mà được tưới nhỏ giọt bằng hệ thống ống dẫn bố trí dọc theo gốc bông vải. Với cách làm này, lượng nước tưới hàng ngày đã giảm hơn 2/3 so với trước, nhưng vẫn đảm bảo khả năng sinh trưởng của cây.

Để đảm bảo năng suất, bình quân mỗi vụ, 1ha bông cần khoảng 7.000- 8.000m3 nước, trong khi đó nếu áp dụng cách tưới nhỏ giọt, lượng nước giảm xuống chỉ còn khoảng 2.000 - 3.000m3, chi phí sản xuất nhờ thế giảm bớt khoảng 400 ngàn đồng.

Không chỉ thành công trong canh tác bông vải, hệ thống tưới nước nhỏ giọt còn phát huy hiệu quả trong canh tác các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao ở vùng khô hạn.

Theo Thạc sĩ Dương Xuân Diêu, Viện nghiên cứu và phát triển cây bông, với chi phí khoảng 30 triệu đồng cho 1ha, hệ thống tưới nhỏ giọt tuy đầu tư tương đối cao song có ưu thế là thời gian sử dụng khá lâu, khoảng từ 7-10 năm".

Sau thành công tại ruộng thực nghiệm, sắp tới Viện nghiên cứu phát triển cây bông sẽ chuyển giao cách canh tác này cho bà con nông dân tại hai tỉnh Phú Yên và Bình Thuận, nơi có hơn 5.000ha bông vải trồng trong vụ khô.

Cập nhật: 13/07/2006 Theo VTV
  • 4,52
  • 1.765

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook