Quảng Trị: Phát hiện nhiều loài thực, động vật nằm trong Sách đỏ

  •  
  • 869

Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị ngày 3-3 cho hay đã phát hiện nhiều loài thực, động vật nằm trong Sách đỏ, trong đó có 24 loài thực vật, 22 loài chim, 18 loài bò sát lưỡng cư...

Qua hợp tác nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học rừng ở Quảng Trị, mới đây Viện Sinh thái - Tài nguyên sinh vật và Bảo tàng lịch sử tự nhiên Thuỵ Điển, Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên môi trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, Trung tâm môi trường lâm sinh nhiệt đới... đã thống kê được 4 ngành thực vật (dương xỉ, thông đất, ngành thông, ngành thực vật hạt kín) trong đó có 24 loài ghi trong Sách đỏ.

Về động vật, thú có 29 loài; chim có 22 loài; cá có 2 loài; bò sát lưỡng cư có 18 loài được ghi trong Sách đỏ.

Được biết, Quảng Trị là một trong 5 tỉnh thành (gồm Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Kon Tum) nằm trong chương trình sinh thái Trung Trường Sơn; một trong 230 vùng sinh thái toàn cầu; một trong 63 vùng chim có nhiều loài quý hiếm và đặc hữu cần được bảo vệ.

Hiện Quảng Trị đã xây dựng được 3 khu rừng đặc dụng với diện tích 71.406 ha.

HỮU THÀNH

Theo Tiền phong
  • 869

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook