Ôtô thông minh

  • Ôtô biết nói chuyện Ôtô biết nói chuyện
    Nhiều công ty lớn như General Motor (GM), Ford, Honda, Toyota, Hyundai Kia, Mercedes-Benz và Volkswagen, đang tham gia vào dự án sản xuất ô tô thông minh. Những chiếc ô tô thế hệ mới không những truy cập được các dịch vụ trực tuyến mà còn có thể “nói chuyện” với các xe khác.