động kinh

  • Vũ khí gây động kinh Vũ khí gây động kinh
    Quân đội Mỹ có thể sẽ triển khai chế tạo một loại vũ khí có thể làm hàng loạt người bị động kinh trong vòng bán kính hàng trăm dặm, giúp Mỹ kiểm soát được chiến trận.