Con đường của người Khổng Lồ

  • Những tảng đá kỳ lạ trong thiên nhiên Những tảng đá kỳ lạ trong thiên nhiên
    Tháp Quỷ ở bang Wyoming, Mỹ: Đó là tảng đá bazan khổng lồ cao đến 280m hình thành từ nham thạch núi lửa bị gió, mưa xâm thực dần tạo thành. Theo các nhà khoa học, trong lần phun sau cùng của núi lửa