Edward Barlow

  • Sự ra đời của cơ chế Minute Repeater Sự ra đời của cơ chế Minute Repeater
    Trong thế giới đồng hồ cao cấp, Minute Repeater giống như cái đích cuối cùng của đường đua mang tên “Cơ Chế Phức Tạp” với không ít thương hiệu hàng đầu.