Lãnh thổ nước Nga

  • Lãnh thổ Nga dịch chuyển 4cm vì động đất Nhật Lãnh thổ Nga dịch chuyển 4cm vì động đất Nhật
    Các nhà khoa học đã kết luận rằng trận động đất kinh hoàng tại Nhật vào tháng 3 năm 2011 (kèm theo sóng thần dữ dội và gây ra thảm họa hạt nhân tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima) không phải không có hậu quả đối với nước các nước láng giềng mà trước hết là với Nga.
  • Nhật thực toàn phần đầu tiên của thế kỷ XXI Nhật thực toàn phần đầu tiên của thế kỷ XXI
    Vào ngày 29/03/2007, sẽ xảy ra nhật thực toàn phần đầu tiên của thế kỷ XXI trên lãnh thổ nước Nga. Người dân ở các vùng Bắc Cáp-ca-dơ, Bắc Ápganistan và An-tai (Nga) có thể quan sát rõ nhật thực toàn phần. Bán kính quan sát