Tàu vũ trụ

  • Di chuyển với tốc độ ánh sáng? Di chuyển với tốc độ ánh sáng?
    Với bộ phim mới “Star Trek” được công chiếu tại nhiều quốc gia, một điều mà các khán giả chắc chắn được thưởng thức đó là tàu vũ trụ di chuyển qua thiên hà với tốc độ ánh sáng.