Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

  • Công bố loài ếch giun mới Công bố loài ếch giun mới
    Các nhà khoa học VN và thế giới vừa công bố một loài ếch giun mới tại vùng rừng ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.