bán đảo luzon

  • Xuất hiện siêu bão gần biển Đông Xuất hiện siêu bão gần biển Đông
    Siêu bão có tên quốc tế Nepartak vừa xuất hiện ở vùng biển ngoài khơi xa phía đông bắc đảo Luzon (Philippines) nhưng khó có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.