cái chết của ngôi sao

  • Cận cảnh cái chết của một ngôi sao Cận cảnh cái chết của một ngôi sao
    Hình ảnh đầu tiên do Đài quan sát tia X Chandra của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) chụp được, cho thấy một sao xung trẻ nhất mà giới khoa học từng nhìn thấy.
  • Ảnh thực tế hai ngôi sao đang "ăn" lẫn nhau Ảnh thực tế hai ngôi sao đang "ăn" lẫn nhau
    Hình ảnh về kiểu "tương tác" này của các ngôi sao được chụp ở phổ cận hồng ngoại bởi Viễn vọng kính ngoại cỡ tại đài quan sát nam Châu Âu.
  • Các ngôi sao chết như thế nào? Các ngôi sao chết như thế nào?
    Các ngôi sao bắt đầu cuộc sống khi phản ứng hợp hạch hydro xảy ra bên trong lõi nóng, cô đặc của chúng. Một khi quá trình này khởi động, cuộc chơi cũng bắt đầu.