cơ quan nội tạng

  • Những người có trái tim bên phải Những người có trái tim bên phải
    Con người vẫn sống khỏe mạnh với nhiều cơ quan nội tạng đảo lộn vị trí và sống với tim bên phải cũng không phải là chuyện khó khăn cho lắm.