chứng rối loạn tăng động giảm chú ý

  • Thuốc trừ sâu gây bệnh rối loạn sự chú ý ở trẻ Thuốc trừ sâu gây bệnh rối loạn sự chú ý ở trẻ
    Những trẻ nhỏ tiếp xúc nhiều với các loại thuốc trừ sâu được sử dụng cho các loại rau xanh và hoa quả ở Mỹ có nhiều khả năng mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD).
  • ADHD có phải là lợi thế của bộ tộc du cư? ADHD có phải là lợi thế của bộ tộc du cư?
    Theo một nghiên cứu mới, chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) có thể có ích đối với nhóm người du cư Kenya. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng phiên bản gen DRD4 có liên quan đến ADHD giúp các bộ tộc du cư khỏe mạnh hơn nhưng lại gâ