cuộc xâm lăng

  • Tìm thấy cá hung tàn ở Anh Tìm thấy cá hung tàn ở Anh
    Lần đầu tiên ở Anh, người ta bắt được một con cá hung ác còn đáng sợ hơn cả loại cá piranha có biệt danh "sói nước". Con cá này đang dấy lên những lo lắng về một "cuộc xâm lăng" tàn khốc.
  • Đại Tây Dương sẽ bị 'xâm lược' khi Bắc cực hết băng Đại Tây Dương sẽ bị 'xâm lược' khi Bắc cực hết băng
    Khi Bắc Băng Dương ấm lên vào giữa thế kỷ này, các loài hải sản có vỏ, sên và nhiều động vật khác từ Thái Bình Dương sẽ nối lại cuộc xâm lăng Bắc Đại Tây Dương, từng bị gián đoạn hơn ba triệu năm trước.
  • Những kẻ xâm lăng làm thay đổi thế giới Những kẻ xâm lăng làm thay đổi thế giới
    Sự xuất hiện của một sinh vật ngoại lai có thể làm biến đổi hay phá hủy vĩnh viễn quần thể động thực vật bản địa. Lịch sử phát triển tự nhiên đã ghi nhận những cuộc xâm lăng đã vĩnh viễn làm thay đổi bề mặt hành tinh của chúng ta.