dự án khoa học

  • VinTech rót tiền tỷ cho 12 dự án khoa học VinTech rót tiền tỷ cho 12 dự án khoa học
    86 tỷ đồng là tổng số tiền dành cho các dự án với tiêu chí tính công nghệ khác biệt và khả năng chinh phục thị trường của sản phẩm.
  • Australia, Nam Phi xây siêu kính viễn vọng Australia, Nam Phi xây siêu kính viễn vọng
    Square Kilometre Array (SKA), một dự án khoa học chung của hơn 20 quốc gia, nhằm tạo nên kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất thế giới, thông báo hôm 25/5 rằng Nam Phi và Australia sẽ chia sẻ các địa điểm dùng để xây dựng hệ thống kính viễn vọng khổng lồ này.