Mỹ lập trung tâm dữ liệu khoa học 200 triệu USD

  • 322

Các cơ quan khoa học và nghiên cứu Mỹ đang lên chương trình nghiên cứu khai thác số lượng lớn dữ liệu phục vụ phát triển khoa học tiên tiến.

Sau khi Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Nhà Trắng phát động chương trình này, những người đứng đầu 7 cơ quan khoa học liên bang đã tổ chức cuộc họp báo trực tuyến vào chiều ngày 29/3 để thảo luận các công việc thành lập trung tâm khai thác dữ liệu lớn.

Trung tâm sẽ cung cấp các công cụ tìm kiếm và phân tích dữ liệu khoa học tốt hơn trong thời kỳ bùng nổ thông tin
Trung tâm sẽ cung cấp các công cụ tìm kiếm và phân tích dữ liệu khoa
học tốt hơn trong thời kỳ bùng nổ thông tin (Ảnh: Martin LaMonica)

7 cơ quan trên gồm: Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ, Quỹ Khoa học Quốc gia, Viện Y tế Quốc gia, Cục Quốc phòng, Năng lượng, DARPA, và Điều tra Địa chất Mỹ sẽ cử đại diện tham gia Hiệp hội Mỹ vì sự tiến bộ khoa học. Các cơ quan cũng cam kết sẽ đóng góp tổng kinh phí khoảng 200 triệu USD cho chương trình.

Với sáng kiến này sẽ đem lại các công cụ và chương trình truy cập, lưu trữ, tìm kiếm, hình dung, phân tích dữ liệu tốt hơn. Từ đó có thể tạo ra cơ hội phổ biến các tri thức và thực hiện các kết nối mới trên tất cả các ngành khoa học.

Ngoài chức năng phân tích, Nhà Trắng đã lập trang Web Data.gov để tạo ra bộ dữ liệu trong các định dạng phổ biến, cho phép người dùng truy cập thông tin và cho các nhà phát triển phần mềm tạo ra các ứng dụng tùy chỉnh.

Cập nhật: 31/03/2012 Theo Đất Việt
  • 322

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook