gorilla

  • Những đứa con khổng lồ của tự nhiên Những đứa con khổng lồ của tự nhiên
    Nếu bạn cho rằng những động vật khổng lồ đã tuyệt chủng từ thời khủng long, hãy nghĩ lại! Vì bạn sắp được giới thiệu với những con rắn nặng gần nửa tấn hay những con chim cao đến 2,5m…