hành vi của cá heo

  • Cá heo "gọi" nhau bằng tiếng huýt  Cá heo "gọi" nhau bằng tiếng huýt
    Mỗi con cá heo có một tiếng huýt của riêng mình, đó là tiếng the thé “e e e e” nhằm thông báo với các cá heo khác về sự có mặt của nó - nghiên cứu này vừa được đăng trên tạp chí Hiệp hội vì sự tiến bộ của khoa học Mỹ (AAAS).