hung hãng

  • Gương mặt thể hiện tính hung hăng của đàn ông  Gương mặt thể hiện tính hung hăng của đàn ông
    Các nhà nghiên cứu đến từ trường Đại học Delaware (Mỹ) phát hiện, những người đàn ông có khuôn mặt rộng nhưng ngắn nhiều khả năng sẽ bộc lộ thẳng thừng các thành kiến về chủng tộc của riêng họ.