khối u ở bộ máy tiết lệ

  • Hội chứng khiến con người khóc ra máu Hội chứng khiến con người khóc ra máu
    Cuối năm 2015, anh Calvino Inman sống ở Antioch, Tennessee, Mỹ khóc ra máu sau khi gặp phải cơn đau đầu dữ dội. Máu cũng chảy từ mũi và miệng của bệnh nhân này khiến các bác sĩ vô cùng bối rối.