liên hợp quốc

  • Hôm nay 11/10: Thế giới kỷ niệm ngày Quốc tế trẻ em gái Hôm nay 11/10: Thế giới kỷ niệm ngày Quốc tế trẻ em gái
    Từ lời kêu gọi phải bảo đảm trẻ em gái toàn cầu được thụ hưởng sự tiến bộ và công bằng xã hội của Tổ chức Lao động Quốc tế, Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 11/10 hàng năm là "Ngày quốc tế trẻ em gái" (International Day of the Girl).