màn hình LCD trên thân viết

  • Sắp có bút Apple? Sắp có bút Apple?
    Văn phòng Đăng ký tên thương mại và Bằng sáng chế của Mỹ vừa cấp lại cho Apple giấy phát minh một dạng thiết bị vi tính di động nằm gọn trong một cây viết, bổ sung mạng điện thoại và khả năng GPS.