mương nước

  • Mương nước đen trong lòng thủ đô Mương nước đen trong lòng thủ đô
    Túi ni lông, rác thải, vật dụng cũ hỏng, nước thải sinh hoạt,... tất cả tạo nên những con mương bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến mỹ quan thành phố và sức khỏe của người dân thủ đô.
  • Bắt được cá sấu trong mương nước Hà Nội Bắt được cá sấu trong mương nước Hà Nội
    Chiều 11/10, trong lúc đi câu ở phố Đại Đồng (Hoàng Mai, Hà Nội), anh Cường bắt được con cá sấu dài một mét đang nấp dưới đám bèo tây rậm rạp.