ngôi mộ tập thể bí ẩn

  • Bí ẩn danh tính của 54 bộ xương không đầu Bí ẩn danh tính của 54 bộ xương không đầu
    Kết quả từ một nghiên cứu mới đây cho thấy, những mảnh xương còn sót lại trong ngôi mộ tập thể bí ẩn nằm ở phía nam nước Anh rất có thể thuộc về một nhóm lính đánh thuê Viking - những kẻ giết người tàn bạo và đáng sợ nhất trong thế giới Trung cổ.