ngôi sao có sự sống

  • Siêu Trái đất sát hệ mặt trời? Siêu Trái đất sát hệ mặt trời?
    Ngôi sao láng giềng gần nhất của mặt trời có thể đang chứa một hành tinh có sự sống tiến hóa hơn Trái đất, với các hòn đảo trên bề mặt, những vùng biển cạn và thềm biển thoải dốc.