tính cách

  • Nhìn dáng ngủ đoán tính người Nhìn dáng ngủ đoán tính người
    Theo Robert Phipps - một trong những chuyên gia ngôn ngữ nổi tiếng nhất tại Anh, tư thế ngủ không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tiết lộ những điều đáng ngạc nhiên về tính cách và cuộc sống của một người.