tôm hùm khổng lồ

  • Tôm hùm khổng lồ 100 tuổi Tôm hùm khổng lồ 100 tuổi
    Một cặp vợ chồng tại Anh bắt được con tôm hùm khổng lồ, dài tới 90 cm, nhưng quyết định trả nó về với biển.