tỷ lệ phạm tội

  • Tới năm 2040 Robot sẽ phạm tội nhiều hơn con người Tới năm 2040 Robot sẽ phạm tội nhiều hơn con người
    Những bộ phim đã quá đỗi quen thuộc với chúng ta như RoboCop, Chappie, i,Robot, hay series phim "Kẻ hủy diệt" lừng danh - khai thác rất nhiều khía cạnh khác nhau của sự phát triển công nghệ Robot trong tương lai.
  • Cây cối làm giảm số vụ phạm tội Cây cối làm giảm số vụ phạm tội
    Mary Wolfe, một nhà nghiên cứu môi trường của Đại học Temple tại Mỹ, và Jeremy Mennis, một giáo sư về địa lý và đô thị, quyết định nghiên cứu tác động của thực vật đối với tỷ lệ phạm pháp trong các thành phố.