tuyết rơi dày đặc

  • Ăn tuyết có an toàn không? Ăn tuyết có an toàn không?
    Sa Pa, Mẫu Sơn, Pha Đin... cũng như nhiều nơi khác đang có tuyết rơi và chắc nhiều người cũng tự hỏi rằng liệu ăn tuyết có an toàn không?
  • Hình ảnh Mẹ Thiên Nhiên “nổi giận” Hình ảnh Mẹ Thiên Nhiên “nổi giận”
    Năm 2011, lở đất, động đất, núi lửa, lũ lụt, hạn hán…diễn ra ở khắp nơi trên thế giới. Dưới đây là những hình ảnh về Mẹ Thiên Nhiên khắc nghiệt nhất năm 2011 do Time bình chọn.